Archiv pro štítek: Coffee-tech

Laboratorní pražírna FZ94

Rád bych představil úplnou novinku na poli laboratorních pražíren FZ94 od Coffee-techu.

Některé finesy již známe z laboratorních pražíren po celém světě (Probat BRZ, Diedrich,San Franciscan SF-1), ovšem některé parametry v procesu pražení jsou světovou novinkou, v tomto případě dovedené k sériové výrobě a již se nemohu dočkat prvního kusu v ČR k možnosti vyzkoušení všech faktorů majících vliv na proces pražení, tak jak je popisuje výrobce, to vypadá, že si budu hrát a hrát a jestli neumřu, tak si budu hrát i zítra…

FZ-94  byla navržena s pomocí pražičů po celém světě. Jejich připomínky dovolily vzniknout jedinečné pražírně kávy, která  nabízí úplnou kontrolu nad procesem pražení při zachování uživatelsky přívětivých operací, disponuje malým rozměrem, funkčním designem a vynikajícími výsledky pražení v daném kapacitním rozsahu. Pražící výkonový rozsah u FZ-94 je něco od 100 gramů do 2,4 kg. S tímto strojem budete schopni experimentovat v celém spektru pražících faktorů. FZ-94 využívá unikátní metody pražení – infračervené záření, kondukce a konvekce – to vše ve stejném okamžiku a v tom samém bubnu. Výrobce u FZ-94 implantoval proměnné otáčky nejen u pražícího bubnu, ale
taktéž u odvzdušňovacího dmychadla. Tyto funkce dovolují uživateli, aby ty nejjemnější úpravy v pražení  s použitím digitálních frekvenčních měničů, dotáhl do úspěšného chuťového konce. Tři silné, individuálně ovládané el. odporové spirály produkují čistý, stabilní a konzistentní vytápění . Individuální kontrola nad každým ze tří topných těles
umožňuje použít široké spektrum energie pro všechny dané podmínky a kapacity.
Regulace teploty se realizuje díky třem individuálním digitálním sondám a PID kontrolerům umístěným:
– v prostoru pražícího bubunu, kde se aktivují / deaktivují odporové spirály
– u výfuku spalin pro sledování teploty vzduchu
– v prostoru pražených zrn,k zjištění aktuální teploty zrna v každém okamžiku

Třešničkou na dortu je možnost zapojení s PC roasting management softwarem, vyvinutým  samotným výrobcem, odtud už jenom stačí nahraná data o nejlepším možném nastavení všech parametrů přesunout třeba do R-45 a rázem vznikne industriální provoz odladěný v laboratoři.

 

Praktické výsledky pražení přinesu v dalším článku o tomto zařízení, jeho konstrukce přímo vybízí k zamyšlení typu: jak se projeví proměnná rovnováha mezi kondukcí a zářením, jak měnící se otáčky pražícího bubnu – pomaleji otáčející se buben dovolí zrnu delší kontakt s materiálem bubnu, rychleji otáčející se buben zase dovolí zrnu kontakt s horkým vzduchem. Pražení se tedy stane ještě o kousek zábavnější a nezbývá tedy než zkoušet, testovat a ochutnávat výsledky.

Coffee-tech Ghibli R

Ve druhé polovině prosince loňského roku jsem měl příležitost osahat si 15kg pražírnu nejnovější konstrukce od Coffee-tech, která dle vyjádření výrobce přinese vyšší dimenzi v pražení kávy. Zlepšená konstrukce tkví především v  kvalitnějších materiálech na různých částech pražírny jako jsou bezúdržbová vysokoteplotní ložiska, zlepšený systém lopatek v pražícím bubnu, plynulá elektronická regulace odtahu tepla z pražírny,ale vůbec největším posunem v oblasti předávání tepla z bubnu pražírny do zrn považuji použití mědi mezi pláty bubnu. Předávání tepla do a z bubnu se již výrobce věnuje dlouhou dobu, vyrábí známé ruční pražírny FZRR70 (http://www.coffeesource.eu/pra/ru/rucni-prazirna.html), jejichž konstrukce se od roku 1920 prakticky nezměnila, ale kde použitím mědi při výrobě bubnu dosahuje výborných chuťových dimenzí. Měď se, nejen kvůli svým tepelně vodivým vlastnostem, ale i dopadem na chuť výsledného produktu, používá při výrobě piva Pilsner-Urquell, nebo třeba také indického posvátného nápoje Bhang, její využití v gastro vybavení je všeobecně známo. Bylo tedy jen otázkou času, kdy tento materiál dosadí i do svých větších modelů pražíren Coffee-tech jako je Torrefattore, Solar, ale především Ghibli.

Ghibli se vyrábí v několika velikostech od 15kg až po 120kg na jeden batch. Největší z rodiny je už samozřejmě industriálním provozem s dopravníky zelené kávy, afterburnerem, chafterem,lisem na oddělené šlupky apod. My se dnes zaměříme na benjamínka z řady Ghibli  – na model R15.  Jak už vyplývá z  označení, jedná se o stroj s max.kapacitou 15kg na jeden batch, lze tedy pražit i menší množství kávy – z mé zkušenosti je minimum 5kg, pod tuto hranici již lze hovořit o plýtvání plynem. Konstrukčně si Ghibli odnáší to nejlepší od svých předchůdců, plamen není přímo v kontaktu s kávou,ale ohřívá přes keramickou desku prostor pod bubnem, dosahuje se tak kvalitní  a rovnoměrné distribuce tepla v pražícím prostoru. Celkem má pražírna 5 tří-fázových motorů k otáčení bubnu, odtahu tepla z pražírny jedním ventilátorem za bubnem a jedním před vstupem do komína, chlazení a míchání napražené kávy o celkovém výkonu nepřesahujícím 2kW.  Pražírna je osazena hořákem GAS X1CE o celkovém max. výkonu 50 Mcal/h či chcete-li 58kW. Tento hořák bych nazval srdcem Ghibliho, je schopen pracovat v neuvěřitelném teplotním rozmezí -15/+40°C, při zvukovém doprovodu o síle 59 dB a výše zmíněném výkonu vystačí 10kg Pb láhev na celkem 15 batchů,což v kombinaci s nízkou spotřebou el.energie posouvá tento stroj za pomyslnou hranici ekonomického provozu. Lze na něm nastavit jak délku, tak intenzitu plamene díky přimíchání vzduchu nebo sytosti směsi pomocí vstupního tlaku plynu. Jste tak schopni nastavit si ideální plamen v konkrétních podmínkách na libovolném místě na zeměkouli (rozdíly tlaků, vlhkostí a teplot jsou někdy až zarážející) . V Praze máme tedy hořák nastaven naprosto odlišně než na poušti u Tel Avivu, abychom dosáhli stejného „vzhledu“ a intenzity tolik důležitého plamene.

Ovládací panel na Ghibli R15 obsahuje ještě jednu důležitou věc, jedná se o elektronický termoregulační panel, který vypíná hořák na požadované teplotní úrovni, zpětně ho sepne při poklesu 5°C pod její úrovní.  Setrvačnost sepnutí je +/- 10°C. U starého typu R15 bez možnosti elektronické plynulé regulace odtahu byl růst teploty větší než 1°C/sec. s jejím poklesem se dalo vyhrát pomocí klapky umožnující přimíchávat okolní vzduch, přičemž  hodnota odtahu byla na podobné úrovni jako teplotní nárůst tj.okolo 1°C/sec. Dle testů má nová generace R15 s plynule regulovaným odtahem rychlost změny teploty 0°C/sec. až 2°C/sec.což má za následek mnohem větší komfort při ovládání procesu pražení a docílení tak lepších chuťových výsledků.

V následující galerii přibližuji alespoň částečně kontrukci Ghibli R15 a R45. Druhá jmenovaná je mým tichým profesním přáním, na prvně jmenovaném typu jsme již napražili úctyhodné množství kávy překvapující kvality.